Vařákovy paseky

02.05.2013 17:04

Vážená paní starostko, dámy a pánové!

Když jsem po celý svůj život slyšela o Vařákových pasekách, vždy se mi vybavila ta tragická skutečnost, že osada byla na samém konci války vypálena.

Nic moc více jsem o Vařákových pasekách nevěděla a to mám kořeny na Valašsku a celý život žiji ve Zlíně.

Proto jsem velmi kladně přivítala, že tragédie pasek ožívá a konají se zde pietní akty, jako je ten dnešní.

Je to náš dluh za ta léta minulá, kdy paseky stály na pokraji pozornosti a je to především povinnost k pasekářům, kteří si své vytrpěli za války a nakonec někteří z nich zaplatili životem za to, že pomáhali partyzánům.

Na tuto část Valašska, na úplném konci války, dopadlo nepochopitelně kruté zlo a pomsta skomírající bestie.

Konec války byl nejen cítit ve vzduchu, ale byl i slyšet s blížící se kanonádou a je zoufale nespravedlivé k obětem, že 3. května byl Rudou armádou osvobozen Lačnov a oni museli den před tím prožít ohromující tragedii.

Točíme se pořád v bludném kruhu a stále hledáme viníky tragédie na Vařákových pasekách.

Ale viníci jsou přece nad slunce jasní, stejní jako na Ploštině, stejní jako v Prlově!

Nebyli to partyzáni!

Byl to německý fašismus a nacismus, jejich  vykonavatelé - gestapo, jednotky SS, Hlinkovci ve skupině Josef, konfidenti a zrádci, které zplodila tehdejší doba!

Kdyby nebylo hitlerovské dobyvačné politiky, byli by němečtí dělníci a rolníci doma a nevraždili by po celé Evropě a Rusku jiné nevinné dělníky a rolníky, ženy a děti!

TADY je příčina celé tragédie a na tyto příčiny se nesmí zapomínat ani ve 21. století! Stále se objevují noví fírerové, nové partaje a náboženské skupiny, které by v srdci Evropy rády zavedly svoje ideje a pořádky! To není problém jen 30. a 40. let minulého století, to je problém věčně živý!

Bylo vypáleno 8 chalup, obyvatelé byli hnáni, hůř než dobytek, do Valašské Polanky a po hodinách hrůzy a očekávání toho nejhoršího, jen shodou okolností, štěstí a hlavně díky blížící se frontě, byly nakonec ženy a děti ušetřeny!

Přesto stálo katům za to, aby se i poslední den války v této část Valašska brutálně pomstili a jednu ženu a tři muže zavraždili!

V den, kdy už i Prlov byl svobodný!

Tato tragédie je především tragédií lidských charakterů, kdy jedni, ozbrojení, arogantní nadlidé byli schopni vraždit jiné bezbranné lidi za to, že se nechtěli smířit s tím, že se někdo chtěl zabydlet na tisíc let v jejich domovině!

Děkuji Vám všem, kteří jste přišli se poklonit  těmto nešťastným lidem z pasek a nezapomněli jste!

A když tady vidím děti a naši mládež tak vím, že nezapomeneme.

Zpět