Projev M.Strnadlové ke vztahu MPSV a ČS

09.05.2013 15:00

10.05.2013 Děkuji za slovo, pane předsedající.

Chtěla bych se nepřítomné paní ministryně zeptat pouze na pár věcí.

Za prvé by mě zajímalo, kolik státních prostředků měsíčně posílá MPSV na účet soukromé společnosti, kterou je bezesporu Česká spořitelna.

Za druhé bych chtěla vědět, jak dlouho tyto peníze na účtu této soukromé společnosti leží a po kolika dnech jsou Českou spořitelnou odesílány lidem, kterým peníze náleží.

A konečně za třetí, zda MPSV ví, jak Česká spořitelna tyto prostředky zhodnocuje.

Děkuji paní ministryni za písemnou odpověď.

 

Zpět