Za amnestie nese plnou politickou odpovědnost Nečasova vláda

09.01.2013 11:11

Zpět